سانکت یولریچ آم پیلرسی

ایالت تیرل
اتریش

Sankt Ulrich am Pillersee

Austria

درباره شهرسانکت یولریچ آم پیلرسی

شهرسانکت یولریچ آم پیلرسی در استان ایالت تیرل واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سانکت یولریچ آم پیلرسی