ویلفرسدرف

ایالت لاور آستریا
اتریش

Wilfersdorf

Austria

درباره شهرویلفرسدرف

شهرویلفرسدرف در استان ایالت لاور آستریا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویلفرسدرف