سانکت پانتالون

ایالت لاور آستریا
اتریش

Sankt Pantaleon

Austria

درباره شهرسانکت پانتالون

شهرسانکت پانتالون در استان ایالت لاور آستریا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سانکت پانتالون