ساینت آن پاریش

جامائیکا
آمریکای مرکزی و کارائیب

Saint Ann Parish

Jamaica

درباره استانساینت آن پاریش

استان ساینت آن پاریش در کشور جامائیکا واقع شده است