ساینت آندرو پاریش

جامائیکا
آمریکای مرکزی و کارائیب

Saint Andrew Parish

Jamaica

درباره استانساینت آندرو پاریش

استان ساینت آندرو پاریش در کشور جامائیکا واقع شده است