کلارندن پاریش

جامائیکا
آمریکای مرکزی و کارائیب

Clarendon Parish

Jamaica

درباره استانکلارندن پاریش

استان کلارندن پاریش در کشور جامائیکا واقع شده است