پاناما

سان جوز پروینس
کاستاریکا

Panama

Costa Rica

درباره شهرپاناما

شهرپاناما در استان سان جوز پروینس واقع شده است