ترتاگرو

لیمن پروینس
کاستاریکا

Tortuguero

Costa Rica

درباره شهرترتاگرو

شهرترتاگرو در استان لیمن پروینس واقع شده است