تالامانکا

لیمن پروینس
کاستاریکا

Talamanca

Costa Rica

درباره شهرتالامانکا

شهرتالامانکا در استان لیمن پروینس واقع شده است