کاهایتا

لیمن پروینس
کاستاریکا

Cahuita

Costa Rica

درباره شهرکاهایتا

شهرکاهایتا در استان لیمن پروینس واقع شده است