آلاجلا

آلاجلا پروینس
کاستاریکا

Alajuela

Costa Rica

درباره شهرآلاجلا

شهرآلاجلا در استان آلاجلا پروینس واقع شده است