بلمپان

کایو دیستریکت
بلیز

Belmopan

Belize

درباره شهربلمپان


شهربلمپان در استان کایو دیستریکت واقع شده است این شهر پایتخت کشور بلیز می باشد