بلیز

بلیز دیستریکت
بلیز

Belize

Belize

درباره شهربلیز

شهربلیز در استان بلیز دیستریکت واقع شده است