ساحل یگل

آرابا ایسلند
آروبا

Eagle Beach

Aruba

درباره شهرساحل یگل

شهرساحل یگل در استان آرابا ایسلند واقع شده است