اینج-گان

گانگون پروینس
کره جنوبی

Inje gun

South Korea

درباره شهراینج-گان

شهراینج-گان در استان گانگون پروینس واقع شده است