رت ایسلند

ایست نوزا تنگگارا پروینس
اندونزی

Rote Island

Indonesia

درباره شهررت ایسلند

شهررت ایسلند در استان ایست نوزا تنگگارا پروینس واقع شده است