بالی

بالی پروینس
اندونزی

Bali

Indonesia

درباره شهربالی

شهربالی در استان بالی پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بالی