آککرا

گریتر آککرا رگین
غنا

Accra

Ghana

درباره شهرآککرا


شهرآککرا در استان گریتر آککرا رگین واقع شده است این شهر پایتخت کشور غنا می باشد

سایر شهرهای هم استان آککرا