سلیب-فیکو

سنترال دیستریکت
بوتسوانا

Selibe Phikwe

Botswana

درباره شهرسلیب-فیکو

شهرسلیب-فیکو در استان سنترال دیستریکت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سلیب-فیکو